زنگ ملی ورزش هر روز از ساعت 06:00 به مدت 55دقیقه

زنگ ملی ورزش

ترغیب و تشویق مردم به ورزش همگانی و ارائه گزارش از پارک و بوستانهای تهران در خصوص حضور مردم در فعالیت های ورزشی گروهی

این برنامه تلاش می کند با آموزش حرکات ساده ورزشی، فرهنگ ورزش کردن در هر موقعیت و شرایطی را در جامعه ایرانی نهادینه کند. همزمان با توضیح کارشناس و آموزش حرکات توسط کارشناس در رادیو، گزارشگران برنامه به اماکن مختلف اداری، کارخانه ها، مدارس، پارکها و حتی خیابان رفته و به طور زنده از ورزش همگانی مردم گزارش تهیه می کند.

حمید قاسمی، مدیر رادیو ورزش؛ معتقد است یکی از مسایلی که اکنون ما با آن مواجه هستیم، این است که بخش عمده ای از مردم ما با فقر حرکتی مواجه هستند؛ بنابراین ما از مجری کارشناسان این برنامه خواسته ایم که با حرکات ساده ای که از طریق رادیو برای مردم تصویرسازی می کنند این امکان را فراهم آورند تا مردم بدون تماشای ورزش نسبت به آن اقدام کنند.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 06:00

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021387-8 (021)

ایمیل : 1000092 و 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
زنگ ملی ورزش