صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 7:30 به مدت 5دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 7:30

مدت برنامه: 5دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021387-8 (021)
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه: 1000092 و 30000306

برنامه زنده زنگ ملی ورزش، با رویکرد کاهش فقر حرکتی و تشویق همه اقشار جامعه به ورزش صبحگاهی، ساعت 7:30 هر روز پخش می شود.

این برنامه تلاش می کند با آموزش حرکات ساده ورزشی، فرهنگ ورزش کردن در هر موقعیت و شرایطی را در جامعه ایرانی نهادینه کند. همزمان با توضیح کارشناس و آموزش حرکات توسط کارشناس در رادیو، گزارشگران برنامه به اماکن مختلف اداری، کارخانه ها، مدارس، پارکها و حتی خیابان رفته و به طور زنده از ورزش همگانی مردم گزارش تهیه می کند.<br> <br> حمید قاسمی، مدیر رادیو ورزش؛ معتقد است یکی از مسایلی که اکنون ما با آن مواجه هستیم، این است که بخش عمده ای از مردم ما با فقر حرکتی مواجه هستند؛ بنابراین ما از مجری کارشناسان این برنامه خواسته ایم که با حرکات ساده ای که از طریق رادیو برای مردم تصویرسازی می کنند این امکان را فراهم آورند تا مردم بدون تماشای ورزش نسبت به آن اقدام کنند.

همکاران ما