صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 16:05 به مدت 165دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 16:05

مدت برنامه: 165دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000306

برنامه عصرگاهی جمعه رادیو ورزش در قالب کارشناسی، تحلیلی

همکاران ما