صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 16:05 به مدت 165دقيقه

زمان پخش:جمعه

ساعت پخش برنامه:16:05

مدت برنامه:165دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه:

برنامه عصرگاهی جمعه رادیو ورزش در قالب کارشناسی، تحلیلی

همکاران ما