صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 15:00 به مدت 50دقيقه

زمان پخش:جمعه

ساعت پخش برنامه:15:00

مدت برنامه:50دقیقه

تکرار برنامه:شنبه 2بامداد

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه:

نقد و معرفی کتاب های ورزشی

همکاران ما