صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت راس هر ساعت از 8صبح تا 22شب به مدت 5دقیقه

زمان پخش:هر روز

ساعت پخش برنامه:راس هر ساعت از 8صبح تا 22شب

مدت برنامه:5دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش : --
سامانه پیامک: 30000306
ایمیل برنامه: --

راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید.

همکاران ما