تازه های ورزشی هر روز از ساعت -- به مدت 5دقیقه

تازه های ورزشی

راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید.

تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: --

مدت برنامه:5دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
تازه های ورزشی