صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت راس هر ساعت از 8صبح تا 22شب به مدت 5دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: راس هر ساعت از 8صبح تا 22شب

مدت برنامه: 5دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000306

راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید.

راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید.

همکاران ما