از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

اركان قضایی فدراسیون های ورزشی

در برنامه "دانشكده حقوق ورزشی" یكشنبه 20 مرداد، دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق خصوصی از فرانسه و دكترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات، به تشریح اركان قضایی فدراسیون های ورزشی پرداخت.

1398/05/20
15:19

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق ورزشی، در خصوص موضوع برنامه گفت: یكی از مسائل بحث حقوق ورزشی كه می تواند به عنوان یك مرجع مستقیم جهت تظلمات و شكایات در محدوده ورزش درنظر گرفته شود، بحث اركان قضایی فدراسیون هاست. در اساسنامه های سایر فدراسیون های ورزشی به این امر پرداخته شده و به عنوان یك بخش مهم باید چارچوب آن را درنظر بگیریم.

وی، تصریح كرد: اركان قضایی، به یك سری از مراجعی گفته می شود كه در محدوده ورزش براساس چارچوبهایی كه در نظامنامه یا اساسنامه های فدراسیون های متبوعه پیش بینی شده، اقدام به صدور احكامی می كنند.

طبیعتاً این احكام زمانی می توانند ضمانت اجرایی داشته باشند كه سایر مجموعه ورزشی، از وزارتخانه گرفته تا فدراسیون ها، باشگاه و ورزشكاران نسبت به این تصمیمات احترام بگذارند و احیاناً اگر از این احكام سرپیچی كردند، ضمانت های اجرایی به گونه ای باشد كه بتوانند بحث احقاق حق را به وجود بیاورند.

به طور تمثیلی اگر بخواهیم صحبت كنیم، ركن قضایی كه از آن در اساسنامه ها نام برده می شود به نهادهای قضایی گفته می شود كه درون این اركان قضایی كمیته های مختلفی مثل كمیته انضباطی، استیناف و اخلاق قرار می گیرند. این كمیته ها هر یك شرح وظایف مستقلی دارند و بعضاً دیده می شود كه در مورد هر یك از صلاحیت ها تداخل هایی به وجود می آید.

دكتر یوسفی، همچنین در پایان افزود: در بحث ورزش، كمیته های ورزشی و اركان قضایی، یكی از خلاء هایی كه داریم و شاید لازم باشد دوستان در فدراسیون های متبوعه یا قضات دادگستری به آن توجه كنند، اختلاف نظرهاست. لازم است این افراد شرایطی را ایجاد كنند و یك سری آرائی را برای تكمیل كردن اساسنامه ها و آیین نامه ها به وجود بیاورند تا از اختلاف نظرها اجتناب شود.

برنامه دانشكده حقوق ورزشی، روزهای یكشنبه هر هفته، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده حقوق ورزشی