ورزش و روابط بین الملل پنج شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و روابط بین الملل

قابلیت های متنوع جغرافیایی کشور و توسعه گردشگری ورزشی

برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 6 مهر ماه با حضور علی قلم سیاه، کارشناس ورزش به موضوع بهره برداری معقول از قابلیت های طبیعی و ورزشی کشور اختصاص داشت.

1396/07/10
10:35


به گزارش رادیو ورزش؛ علی قلم سیاه، کارشناس ورزش پیرامون تنوع قابلیت های طبیعی کشور و بهره برداری ورزشی از آن اظهار کرد: موقعیت های جغرافیایی مختلفی در جهان وجود دارد و ایران از نظر دارا بودن اکوسیستم های مختلف کشور شگفت انگیزی است. در حالیکه نقاطی از کشور سرمای منهای 30 درجه را دارد؛ نقاطی دیگر دمای 30 درجه بالای صفر را تجربه می کند. اینها مجموعه ای از قابلیت های طبیعی قابل بهره برداری را در کشور ایجاد می کنند.
کمیته جهانی المپیک بخشی به عنوان گردشگری و ورزش را مطرح کرده است که نقش خاصی در ورزش بین الملل ایفا می کند. در این راستا ما باید قواعد و برنامه ای را طراحی و مدیریت کنیم تا منابع طبیعی قابل بهره برداری را فهرست و به جهان معرفی نمائیم. بعلاوه ما باید در منابع انسانی این بخش سرمایه گذاری کنیم.
قلم سیاه درخصوص قابلیت طبقه بندی منابع طبیعی بیان کرد: هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر توانمندی های منطقه جغرافیایی قابلیت طبقه بندی وجود دارد. ولی ما زبان تبلیغ جهانی نداشته ایم و نتوانسته ایم آن مکان ها را سامان دهی و سازمان دهی کنیم. ساماندهی به این معنا که تاسیسات مناسب را ایجاد کنیم؛ به شکلی آسیبی به منابع طبیعی نرسد و سازماندهی یعنی دسترسی مردم را به آن مکان ها تسهیل کنیم و بهره برداری موجب تخریب نشود. در این بخش ها نیاز به آموزش وجود دارد و باید مردم را برای سرمایه گذاری بخصوص بشکل تعاونی ها تشویق کرد.
برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 6 مهر ماه کاری از گروه علوم ورزشی با رویکرد بررسی نقش دیپلماسی خارجی در ارتقای جایگاه ورزش به تهیه کنندگی فتانه سوزنده و با اجرای علی قلم سیاه از رادیو ورزش پخش شد. این برنامه ساعت 13:30 تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
ورزش و روابط بین الملل