گزارش ورزشی مسابقات از ساعت 00:00 به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

1 گزارش ورزشي

پخش مستقیم والیبال انتخابی المپیک 2020ژاپن

ایران - کوبا جمعه 18مرداد98ساعت 17.00
ایران - مکزیک شنبه 19مرداد98ساعت17.00
ایران - روسیه یکشنبه20مرداد98ساعت20.00

1398/05/17
13:11

در این رقابت‌ها از هر گروه یک تیم به صورت مستقیم به رقابت‌های المپیک راه پیدا می‌کند تا به همراه ژاپن میزبان تکلیف 7 تیم راه یافته به این مسابقات مشخص شود.

پس از پایان این رقابت‌ها تیم‌ها یک بار دیگر شانس آن را دارند تا با حضور در رقابت‌هایی دیگر برای 5 سهمیه باقی مانده المپیک تلاش کنند.

گروه اول:

برزیل - مصر - بلغارستان - پورتوریکو

برزیل - پورتوریکو (18 مرداد ساعت 18:30)
مصر - بلغارستان (18 مرداد ساعت 22)
برزیل - مصر (19 مرداد 18:30)
پورتوریکو - بلغارستان (شنبه 19 مرداد ساعت 22)
مصر - پورتوریکو (یکشنبه 20 مرداد ساعت 18:30)
برزیل - بلغارستان (یکشنبه 20 مرداد ساعت 22)
گروه دوم:

آمریکا - بلژیک -هلند - کره جنوبی

هلند - کره جنوبی (جمعه 18 مرداد ساعت 18:30)
بلژیک - آمریکا (جمعه 18 مرداد ساعت 21:30)
بلژیک - هلند (شنبه 19 مرداد ساعت 18:30)
آمریکا - کره جنوبی (شنبه 19 مرداد ساعت 21:30)
هلند - آمریکا (یکشنبه 20 مرداد ساعت 18:30)
بلژیک - کره جنوبی (یکشنبه 20 مرداد ساعت 21:30)
گروه سوم:

ایتالیا - صربستان - استرالیا - کامرون

صربستان - استرالیا (جمعه 18 مرداد ساعت 20:30)
ایتالیا - کامرون (جمعه 18 مرداد ساعت 23:45)
کامرون - صربستان (شنبه 19 مرداد ساعت 20:30)
ایتالیا - استرالیا (شنبه 19 مرداد ساعت 2345
ایترالیا - کامرون (یکشنبه 20 مرداد ساعت 20:30)
ایتالیا - صربستان (یکشنبه 20 مرداد ساعت 20:45)
گروه چهارم:

لهستان - فرانسه - اسلوونی - تونس

تونس - لهستان (جمعه 18 مرداد ساعت 19:30)
اسلوونی - فرانسه (جمعه 18 مرداد ساعت 23)
فرانسه - لهستان (شنبه 19 مرداد ساعت 19:30)
تونس - اسلوونی (شنبه 19 مرداد ساعت ساعت 23)
تونس - فرانسه (یکشنبه 20 مرداد ساعت 19: 30)
اسلوونی - فرانسه (یکشنبه 20 مرداد ساعت 20:30)
گروه پنجم:

روسیه - ایران - کوبا - مکزیک

ایران - کوبا (جمعه 18 مرداد ساعت 17:30)
روسیه - مکزیک (جمعه 18 مرداد ساعت 20:30)
ایران - مکزیک (شنبه 19 مرداد ساعت 17:30)
روسیه - کوبا (شنبه 19 مرداد ساعت 20:30)
مکزیک - کوبا (یکشنبه 20 مرداد ساعت 17:30)
ایران - روسیه (یکشنبه 20 مرداد ساعت 20: 30)
گروه ششم:

کانادا - آرژانتین - فنلاند - چین

چین - فنلاند (جمعه 18 مرداد ساعت 11:30)
آرژانتین - کانادا (جمعه 18 مرداد ساعت 16:30)
آرژانتین - فنلاند (شنبه 19 مرداد ساعت 11:30)
چین - کانادا (شنبه 19 مرداد ساعت 16:30)
فنلاند - کانادا (یکشنبه 20 مرداد ساعت 11:30)
چین - آرژانتین (یکشنبه 20 مرداد ساعت 16:30)

دسترسی سریع
1 گزارش ورزشی