المپیک_جوانان آرژانتین کاراته.مدال برنز

نماینده وزن-59

1397/07/26
11:32

المپیک_جوانان آرژانتین
کاراته

مبینا_حیدری نماینده وزن 59- کشورمان با شکست مقابل نماینده ژاپن صاحب مدال برنز شد.

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع