بازی های آسیایی مسابقات كاراته برد عسگری

-75كیلوگرم

1397/06/05
09:30

بازی های آسیایی مسابقات كاراته
وزن 75- كیلوگرم : بهمن عسگری 8 - نماینده مغولستان 0
وزن 75- كیلوگرم : بهمن عسگری با تساوی 0 - 0 برابر نماینده چین تایپه با رای داوران رای دیدار فینال شد

دسترسی سریع