فتاحیان مدیر اجرایی كنفدراسیون ورزش‌های آبی آسیا شد

فرید فتاحیان به عنوان مدیر اجرایی كنفدراسیون ورزش‌های آبی آسیا انتخاب شد.

1402/11/29
13:04

به گزارش رادیو ورزش؛ مجمع فوق العاده كنفدراسیون ورزش‌های آبی آسیا در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان با حضور 4٠ كشور عضو، به میزبانی دوحه قطر برگزار شد. در مجمع فوق اساسنامه پیشنهادی از فدراسیون جهانی، با رای اكثریت اعضای مجمع به تصویب رسید و بر همین اساس مصوب شد اعضای هیات رئیسه ورزش‌های آبی آسیا نیز تا زمان انتخابات بعدی در پست خود ابقا شوند.

در این جلسه فرید فتاحیان، مسئول روابط بین الملل كمیته ملی المپیك و دبیر اسبق فدراسیون شنا از سوی رییس كنفدراسیون ورزش‌های آبی آسیا به عنوان مدیر اجرایی این كنفدراسیون تا انتخابات آتی كه مقرر شد در اوایل اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود، انتخاب شد.

طبق اساسنامه مصوب، پست دبیركلی در فدراسیون جهانی و آسیایی با مدیر اجرایی جایگزین شده است.

انتهای پیام/

دسترسی سریع