صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پخش مستقیم بازی‌های کشورهای اسلامی 2017 باکو
22 اردیبهشت لغایت اول خرداد 1396

جدول زمانی تیم کاروان ایران در بازی‌های 2017 باکو
22اردیبهشت1396
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
1 ایران - عربستان والیبال 12:30 پیروزی سه بر صفر ملی‌پوشان ایران
2 رضا مرادخانی
بوکس 12:30 برتری مقابل حریف کامرونی
3 افتتاحیه - - 21:30

23اردیبهشت1396
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
1 نسرین دوستی کاراته وزن منهای 50 بانوان -
2 طراوت خاکسار کاراته وزن منهای ‌55 بانوان -
3 رزیتا علیپور کاراته وزن منهای ‌61 بانوان -
4 امیر مهدی‌زاده کاراته وزن منهای ‌60 مردان -
5 سعید احمدی کاراته وزن منهای ‌67 مردان -
6 علی‌اصغر آسیابری کاراته وزن منهای ‌75 مردان -
7 تفنگ بادی آقایان تیراندازی تفنگ بادی آقایان -
8 تیم ملی تپانچه آقایان تیراندازی تپانچه آقایان -
9 تیم ملی تپانچه بانوان تیراندازی تپانچه 25 متر -
10 تیم ملی تفنگ بادی بانوان تیراندازی تفنگ بادی بانوان -
11 - شنا مرحله گروهی 100متر پروانه و 50 و 200متر قورباغه 10:30
12 - شنا نیمه نهایی و فینال 50 و 200متر قورباغه 17:30
13 - ژیمناستیک مقدماتی پارالل و دار حلقه 9:30
14 - جودو مراحل یک شانزدهم، یک هشتم و یک چهارم نهایی وزن 66-کیلوگرم 10:30
15 - جودو نیمه نهایی و فینال 18:30
16 - بوکس مراحل یک هشتم 49 ، 75 و 91 کیلوگرم 12:30
18:30
17 ایران -آذربایجان واترپلو - 16:30

یکشنبه 24 اردیبهشت1396
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
1 - تیراندازی مقدماتی و فینال میکس تیم 10متر و 25 متر سرعت مردان و 25 تپانچه زنان 9:30
2 - ژیمناستیک مقدماتی خرک حلقه 9:30
3 - جودو مراحل یک شانزدهم تا یک چهارم نهایی وزن 81-کیلوگرم 10:30
4 - جودو نیمه نهایی و فینال 18:30
5 - شنا 100 و 200 متر قورباغه 10:30
6 - کاراته کاتای مردان و زنان از مقدماتی تا فینال، کومیته مردان و زنان 10:30
18:30
7 - بوکس یک هشتم نهایی 91+کیلوگرم 12:30
18:30
8 ایران -قطر والیبال - 10:30
9 ایران -عربستان واترپلو - 17

دوشنبه 25اردیبهشت1396
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
1 - تیراندازی مقدماتی و فینال 50متر تپانچه مردان، 25متر تپانچه استانداردمردان، مقدماتی و فینال 50 متر سه وضعیت زنان 9:30
2 - جودو تیمی 10:30
15:30
3 - شنا 50متر آزاد، 100متر قورباغه 10:30
4 - ژیمناستیک فینال پارالل و دار حلقه 12:30
5 - ژیمناستیک فینال خرک حلقه 18:00
- بوکس یک چهارم نهایی 49 کیلوگرم، 12:30
- وزنه برداری دسته 69 کیلوگرم 12:30-20:30

سه شنبه 26اردیبهشت1396
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
1 - تیراندازی 50متر سه وضعیت مردان، 10متر تپانچه مردان 9:30
2 - تکواندو - 9:30
18:30
3 - دو و میدانی پرتاب دیسک، دوی 100متر زنان و مردان 10:00
17:30
4 - شنا 100متر آزاد، 50متر کرال پشت، 10:30
17:30
5 ایران-مراکش والیبال - 10:30
6 - وزنه برداری دست های 77 و 85 کیلوگرم 12:30-18:30
7 - بوکس یک چهارم نهایی 91 و 91+کیلوگرم 12:30
18:30
8 - تنیس دور اول انفرادی و دوبل 10:30
9 ایران- اندونزی واترپلو - 17

چهارشنبه 27اردیبهشت1396
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
1 - تیراندازی میکس تیم 10متر تپانچه 9:30
2 - تکواندو - 9:30
18:30
3 - دو و میدانی پرش ارتفاع زنان، دوی 100متر زنان،پرش طول مردان 10:00
17:30
4 - تنیس روی میز انفرادی مردان و زنان 10:30
17:00
5 - کشتی فرنگی مقدماتی، شانس مجدد و یک چهارم نهایی 59 ،71 و 80 و 98کیلوگرم 10:30
6 - کشتی فرنگی نیمه نهایی و فینال 18:30
7 - شنا 50متر پروانه و 4در10متر مختلط ، فینال 10متر آزاد 10:30
17:30
8 - بوکس نیمه نهایی اوزان 49، 75،91 و 91+ کیلوگرم 12:30
19:30
9 - وزنه برداری دسته های 94، 105 و 105+کیلوگرم 12:30-18:30
10 ایران-ترکیه واترپلو اهدای مدال به تیم های برتر 17:00
19:45


پنجشنبه 28اردیبهشت1396
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
1 - تکواندو - 19:30
18:30
2 - دوومیدانی پرتاب چکش مردان، پرش طول مردان،پرتاب نیزه زنان،فینال دوی 200متر مردان و زنان 10:00
17:30
3 - کشتی فرنگی مقدماتی، شانس مجدد و یک چهارم نهایی اوزان 130، 85، 66 و 75 کیلوگرم 10:30
4 - کشتی فرنگی نیمه نهایی و فینال 18:30
5 - شیرجه - 10:30
17:30
6 - تنیس دور دوم دوبل 10:30
7 - تنیس روی میز یک چهارم نهایی انفرادی مردان و زنان 10:30
16:30
8 ایران-الجزایر والیبال - 17:30
9 - بوکس فینال 16:30
جمعه 29اردیبهشت1396
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
1 - دوومیدانی پرش ارتفاع مردان 10:00
17:30
2 - شیرجه - 10:30
17:30
3 - تنیس نیمه نهایی دوبل و یک چهارم نهای انفرادی 10:30
4 - کشتی آزاد مقدماتی، شانس مجدد، یک چهارم نهایی اوزان 57 ،65 ،74 و 97 کیلوگرم 10:30
5 - کشتی آزاد نیمه نهایی و فینال 18:30
6 - تنیس روی میز نیمه نهایی و فینال انفرادی مردان و زنان 10:30
16:30شنبه 30اردیبهشت1396
یف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
1 - شیرجه - 10:30
17:30
2 - کشتی آزاد مقدمانی، شانس مجدد، یک چهارم نهایی اوزان 86،70،61 و 125کیلوگرم 10:30
3 - کشتی آزاد نیمه نهایی و فینال 18:30
4 - تنیس نیمه نهایی دوبل و یک چهارم نهایی انفرادی 10:30
5 - تنیس روی میز دور اول تا یک چهارم نهایی تیمی 10:30
17:00
6 - ووشو یک هشتم نهایی اوزان 65،70 و 75 9:30
7 - ووشو یک هشتم نهایی اوزان 52،56،60 19:30
8 - زورخانه - 19:30
9 - والیبال نیمه نهایی 17:30
10 - کشتی آزاد مقدماتی، شانس مجدد، یک چهارم نهایی اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم 10:30
11 - کشتی آزاد نیمه نهایی و فینال 18:30


یکشنبه31 اردیبهشت1396
یف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
1 - شیرجه - 10:30
17:30
2 - کشتی آزاد مقدمانی، شانس مجدد، یک چهارم نهایی اوزان 86،70،61 و 125کیلوگرم 10:30
3 - کشتی آزاد نیمه نهایی و فینال 18:30
4 - تنیس نیمه نهایی دوبل و یک چهارم نهایی انفرادی 10:30
5 - تنیس روی میز دور اول تا یک چهارم نهایی تیمی 10:30
17:00
6 - ووشو یک هشتم نهایی اوزان 65،70 و 75 9:30
7 - ووشو یک هشتم نهایی اوزان 52،56،60 19:30
8 - زورخانه - 19:30
9 - والیبال نیمه نهایی 17:30
10 - کشتی آزاد مقدماتی، شانس مجدد، یک چهارم نهایی اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم 10:30
11 - کشتی آزاد نیمه نهایی و فینال 18:30

دوشنبه 1 خرداد1396
ردیف نام و نام خانوادگی رشته وزن یا ماده تاریخ و ساعت مسابقه نتیجه
1 - تنیس فینال انفرادی 10:30
2 - تنیس روی میز فینال تیمی مردان 10:30
3 - ووشو فینال تمامی اوزان 11:30
اختتامیه - - 20:30

مرتبط با این خبر

  • پخش مستقیم لیگ برتر فوتبال هفته30

  • اردوهای تیم ملی بسکتبال جوانان؛ راهی به سوی قهرمانی

  • ملزومات یک تیم برای حضور در لیگ برترفوتبال

  • آماده سازی ذهنی؛ عامل موفقیت ورزشکاری از رشته قایقرانی

  • "اسکواش" به جاکارتا می رود؛ "بدمینتون" در انتظار تصمیم گیری

  • نگاهی بر فعالیتهای فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی (قسمت دوم)

  • عزم جزم برای بازگرداندن تیم پاس به تهران

  • راه کارهای موثر برای توانمندی عضلات

  • درخشش تکواندو کاران نوجوان در مسابقات جهانی و نوید آینده ای روشن

  • "جادوگر آسیا" در پیچ مشکلات سپید رود!