اسامی برندگان پیش بینی مسابقه بازی فوتبال ایران-ژاپن جام ملتهای آسیا

اسامی برندگان پیش بینی مسابقه بازی فوتبال ایران-ژاپن جام ملتهای آسیا

1397/11/10
|
13:58

اسامی برندگان پیش بینی مسابقه بازی فوتبال ایران-ژاپن جام ملتهای آسیا

1.فرزاد یوسفی رامندی--از تهران
2.امیرحسین سلیمی--از تهران
3.رامین خودکامه--ازاهواز
4.کلثوم صفایی برنطین-از هرمزگان-رودان
5.جواد نیکبختی--از تهران
**********************************************
اسامی پیش بینی مسابقه امارات-قطر
1-محمدرضا بهمنی فر- از شهررضا اصفهان
2-ملیکا اثنی عشری - از همدان
**********************************************
اسامی پیش بینی مسابقه قطر - ژاپن
1-رضا نبوی پور- از اهواز
2-ستار سر انجام- از کاشان
3-موسی نظری- از تهران

دسترسی سریع