مدال آوران ایران در سومین دوره بازیهای پاراآسیایی

سه شنبه17مهر97

1397/07/16
|
16:15

مدال آوران کاروان ایران در سومین دوره بازیهای پاراآسیایی
سه شنبه 17 مهر 97

طلا
مهدی اولاد - ماده پرتاب وزنه کلاس F11
محمدرضا احمدی - پرتاب وزنه
ساره جوانمردی - تپانچه 10 متر بادی کلاس Sh1
شاهین ایزدیار - شنا ماده 200 متر مختلط کلاس SM10
فرزاد سپهوند - دوومیدانی - پرتاب دیسک
روح الله رستمی - وزنه برداری دسته 72 کیلوگرم
بتول جهانگیری - پرتاب وزنه کلاس F33

نقره
هاجر صفرزاده - دوی 200 متر کلاس T22
نورمحمد آرخی - ماده پرتاب وزنه کلاس F11
سامان پاکباز - کلاس F12 پرتاب وزنه
سمیرا ارم - تپانچه 10 متر بادی کلاس Sh1
هاشمیه متقیان - پرتاب نیزه کلاس ادغامی F55/56

برنز
احمد اجاقلو - دوومیدانی - 200 متر
عذرا مهدوی کیا - پرتاب نیزه کلاس F12/13
سولماز بازرگان - پرتاب دیسک
مسعود حیدری - کلاس F12 پرتاب وزنه
حمزه محمدی - وزنه برداری
مهدی علیزاده - پرتاب وزنه
امید ظریف – دوومیدانی

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع