صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search


برنامه "سکوی من" سه شنبه 16 مرداد، دکتر سعید نقیبی، کارشناس استعدادیابی، درباره روش های مختلف استعدادیابی و نیز تفاوت ورزش های انفرادی و گروهی توضیحاتی را ارائه کرد.


به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر سعید نقیبی، کارشناس استعدادیابی، در تشریح روش های مختلف استعدادیابی عنوان کرد: ما دو شیوه استعدادیابی سنتی و نوین داریم. روش سنتی مبتنی بر استعدادیابی توسط خانواده است که از گذشته تا به حال دنبال شده است. روش دوم مشاوره سازمانی و هدایت شده است که در این جا نیاز به زیرساخت وجود دارد. معمولاً در کشورهای پیشرفته انجیوها یا نهادهای مردم محور این امر را بر عهده می گیرند و در کشورهایی که به لحاظ رشد ساختارهای مردم نهاد عقب تر هستند، مردم متولی این امر می شود که موفقیت کمتری دارد.
وی، در خصوص نقش و جایگاه آموزش و پرورش در امر استعدادیابی گفت: استعدادیابی چند مرحله دارد که اولین مرحله آن شناسایی و پرورش استعدادهاست. قطعاً فدراسیون های ورزشی، هیأت ورزشی و وزارت ورزش ظرفیت تخصصی شناسایی استعدادهای ورزشی را دارند؛ اما به هیچ وجه زیرساختها و امکانات پرورش استعدادها را ندارد. این امکان پرورش فقط و فقط متمرکز در یک دستگاه عریض و طویل، بسیار قدرتمند و با ظرفیت نیروی متخصص بالا مثل آموزش و پرورش است. بنابراین اگر ورزش ما بخواهد در حوزه پرورش استعدادها موفق باشد، باید به سمت اهمیت دادن بیشتر به ورزش آموزش و پرورش و در ادامه به دانشگاه ها برود.
ما در قسمت پرورش مشکل داریم؛ این حوزه ای است که خود مدیران ورزش هم به آن رسیده اند. ما می توانیم استعدادها را شناسایی کنیم؛ اما به هیچ وجه نمی توانیم آنها را پرورش دهیم و به سطوح ملی و رقابتهای بین المللی با موفقیت برسانیم. متأسفانه در این مسیر ریزشمان بسیار زیاد است.
دکتر نقیبی، درباره تفاوت میان ورزش های گروهی و انفرادی اظهار کرد: در رشته های ورزشی انفرادی عوامل خیلی مشخص هستند و اگر یکی از فاکتورها را نداشته باشیم، کار مشکل می شود. در ورزش های گروهی تنوع پست داریم. تنوع پست عوامل مختلفی را می طلبد؛ مثلاً عامل قد در والیبال مهم است؛ اما پست لیبرو یا بازیکن آزاد عامل قد را نمی خواهد. البته در کنار عوامل آنتروپومتری مثل اندازه اندام ها و قد، عوامل روانشناختی هم بسیار مهم هستند و اینطور نیست که اگر بازیکنی عوامل فیزیولوژیک را نداشته باشد، موفق نمی شود.
برنامه سکوی من، با اجرای محمودوند، سه شنبه ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

مرتبط با این خبر

  • عیدسعید قربان مبارک

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 چهارشنبه31مرداد97

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 چهارشنبه 31مرداد97

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 جهارشنبه 31مرداد وشوو

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 کشتی فرنگی

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 بسکتبال_سه‌نفره - بانوان

  • بازی های آسیایی 2018 وشوو سانداکار

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 کبدی

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 تکواندو

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 دوچرخه سواری کوهستان