صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

قلم مقدس است و شریف

از آنجائیکه قلم مقدس است و شریف; خبرنگاران از جمله انسان های شریف محسوب می شوند و خبرنگار مسلمان ایرانی شریف ترین آنها....
امید است مجاهدت شما در عرصه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، رضایت خداوند متعال را به همراه داشته باشد.
"روزتان مبارک"

مرتبط با این خبر

  • عیدسعید قربان مبارک

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 چهارشنبه31مرداد97

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 چهارشنبه 31مرداد97

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 جهارشنبه 31مرداد وشوو

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 کشتی فرنگی

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 بسکتبال_سه‌نفره - بانوان

  • بازی های آسیایی 2018 وشوو سانداکار

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 کبدی

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 تکواندو

  • بازی‌های آسیایی جاکارتا2018 دوچرخه سواری کوهستان