صحبت های سرمربیان بعد از بازی فرانسه - بلژیک

صحبت های سرمربیان بعد از بازی فرانسه - بلژیک

1397/04/20
|
09:05

#دشان سرمربی #فرانسه:

ذهنیت و شخصیتمان را در این بازی نشان دادیم. / پس از گلی که زدیم خوب دفاع کردیم. / شایسته بازی در دیدار نهایی هستیم.

#مارتینز سرمربی #بلژیک:

بازی نزدیک و پایاپای بود. / توقع بیشتری نمی‌شود از بازیکنان داشت. / سعی می‌کنیم در اوج جام را به پایان برسانیم.

دسترسی سریع