دومین همایش ملی ارتباطات ورزشی 26مهر1397

دومین همایش ملی ارتباطات ورزشی

1397/02/11
|
15:26

دومین همایش ملی ارتباطات ورزشی
26مهر1397
دانشگاه پیام نورمرکز شهریار

مح.رهای همایش:
رسانه های ورزشی
روابط عمومی ورزشی
روابط بین الملل در ورزش
مهارتهای ارتباطی در ورزش
مهارتهای ارتباطی در ورزش
تبلیغات در ورزش
قالب مقالات ارسالی
بصورت چکیده در 6محور و حد اکثر 350کلمه:
عنوان، نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمان ، هدف، روش شناسی، مهمترین یافته ها، مهمترین نتیجه گیری محقق و یک پیشنهاد اساسی و شماره تماس ارسال مقالات به نشانی الکترونیکی :
Info@sportcommunication.ir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مهلت ارسال چکیده مقالات :15شهریورماه 97
نشانی دبیرخانه: شهریار، ضلع شمال غربی تقاطع غیر همسطح سپاه، دانشگاه پیام نور
Th-shahryar.pnu.ac.ir
sportcommunication.ir

آدرس ما در سروش رسانه: https://sapp.ir/spocom

دسترسی سریع