گالری

گزارش تصویری از مسابقات کبدی جوانان آسیا- فروردین 95 ارومیه-