خبر

چالش فدراسیون ها و اتحادیه باشگاه ها در برگزاری لیگ

بازگشت

به گزارش رادیو ورزش، بیژن خراسانی پیشکسوت تکواندو در خصوص برگزاری لیگ توسط اتحادیه باشگاه ها گفت: طرح این موضوع که اتحادیه باشگاه ها لیگ را برگزار کند، بسیار جالب به نظر می رسد. اما فدراسیون ها به عنوان سازمان هایی که در راس هرم برگزاری لیگ ها قرار دارند به دلیل درآمدزا بودن لیگ اجازه نمی دهند کار به دست افراد دیگری بیفتد.

وی افزود برخی هم در اتحادیه ها و هم در فدراسیون ها سمت دارند و برای آن که پست خود را در فدراسیون ها از دست ندهند، در راستای اهداف فدراسیون قدم برمی دارند و نمی توانند انتقادهایی که از سوی اتحادیه باشگاه ها ارائه می شود را بپذیرند. هنوز یاد نگرفته ایم به انتقادات گوش بدهیم و منطقی آن ها را پاسخ دهیم.

محمدرضا کاظمی کارشناس مدیریت ورزش تصریح کرد فدراسیون ها به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول که به برگزاری لیگ اهمیتی نمی دهند و چیزی به نام لیگ ندارند مانند فدراسیون ژیمناستیک. این تفکر از سیستم مدیریت سنتی نشات می گیرد. دسته دوم فدراسیون هایی هستند که با توجهی که به حوزه بازاریابی و درآمدزایی دارند به برگزاری لیگ توجه خاصی دارند و به امکانات و زیرساخت های ورزش خود توجه دارند.

کاظمی ادامه داد لوکوموتیو توسعه ورزش در بستر ریل های حقوقی می تواند به مسیر خود ادامه دهد. در کشور ما این بستر حقوقی مناسب نیست. هنوز نظام نامه باشگاه داری در کشور وجود ندارد و اتحادیه باشگاه ها در برگزاری لیگ سهمی ندارند.

همیشه با ورزش هر شب به جز جمعه ها ساعت18:30 با اجرای شهاب قاسمی و کارشناسی مازیار مهرانی تقدیم شنوندگان می شود.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


برنامه های مرتبط

آخرین اخبار