گالری

مسابقات آسیایی تیراندازی دختران، تپانچه وبادی آذر 95