خبر

فرهنگ و ورزش و آسیب شناسی نقد

بازگشت

رحمانی، کارشناس اخلاق در مورد موضوع هفتگی نقد، نقدپذیری و آسیب شناسی آن  گفت: نقد عبارت است از تشخیص درست از غلط و یکی ازآسیب های نقد این است که امکان دارد نقادها به انسان های غلطگیر و بدبین نسبت به اجتماع تبدیل شوند. بطوری که ایرادگیری در آنها نهادینه شود. یکی از راه ای رفع این مشکل این است که اگر فکر می کنیم انسان تیزبین و ظریفی هستیم و روحیه نقادی داریم از خودمان شروع کنیم و قبل از اینکه دیگران ما را مورد محاسبه قرار دهند؛ خودمان را نقد کنیم. طبیعتا اگر انسان به عیب خود مشغول شود؛ عیب دیگران را نمی بیند.

برنامه فرهنگ و ورزش،با رویکرد پرداختن به یک موضوع خاص طی ایام هفته  در جهت اعتلای فرهنگ ورزشی، شنبه تا پنجشنبه بروی آنتن  شبکه رادیویی ورزش می رود.

رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


برنامه های مرتبط

آخرین اخبار