کارشناسان

صدرالدین کاظمی

صدرالدین کاظمی
نام:
بیوگرافی:

گزارشگر خبره کشتی

کارشناس برنامه صبح و ورزش

کارشناس برنامه جهان کشتی

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


برنامه های مرتبط