خبر

سیر تحولی و ساختارسازی علمی در جامعه شناسی ورزشی

بازگشت


به گزارش رادیو ورزش؛ امروزه ورزش به قدری گسترش یافته که کارشناسان از آن به عنوان جهان کوچک در جامعه یاد می کنند. وارد شدن ورزش در جامعه و ماهیت تربیتی آن موجب بررسی ورزش از دیدگاه جامعه شناسی شده است. بنابراین توسعه ورزش به عنوان بخشی از زندگی و تاثیر بر رفتار انسانها و نهادهای اجتماعی موجب شده تا مربیان تربیت بدنی و جامعه شناسان به این موضوع توجه داشته باشند. جامعه شناسان معتقدند فعالیت های ورزشی یک نیاز اجتماعی است و می تواند به فرهنگ جامعه کمک شایانی نماید. بالا بردن فرهنگ یک جامعه با توسل به فرهنگ ورزشی و ارتقا دادن سطح دانسته های مردم با توجه به خواستگاه غنی ورزش یک ارزش محسوب می شود.
صبوری، جامعه شناس ورزشی در تعریف ورزش به عنوان یک نهاد اجتماعی گفت: متاسفانه افرادی به رشته جامعه شناسی ورزشی در مقطع دکتری ورود پیدا کردند که جامعه شناس نبودند بلکه مدیریت ورزشی یا مدیریت رسانه ورزشی خوانده بودند. ازینرو یک شبه کتاب هایی در حوزه آکادمیک تولید شد که ما حتی در نامگذاری ها دچار مشکل شدیم. به عنوان مثال گاهی از ورزش به عنوان پدیده ای اجتماعی یاد می شود در حالی که ورزش یک نهاد اجتماعی است. ما به چیزی پدیده می گوییم که یک امر بیرونی و جبری باشد و در مورد ورزش هیچ اجباری وجود ندارد.
ورزش به عنوان یک نهاد اجتماعی وقتی می تواند به حیات خود ادامه دهد که تئوریسین یا نظریه پرداز داشته باشد. نظریه پرداز از دل علوم اجتماعی و علوم انسانی بیرون می آید. در کشور ما برای نهاد ورزش نظریه پردازی وجود ندارد و دقیقا به همین دلیل است که نهاد ورزش در ایران فاقد کارکردگرایی شده و در این خصوص ما با بی نظمی مواجه هستیم. در کلاس های درسی، پایان نامه ها و همایش ها مرتب از کارکرد شادی آفرینی ورزش می گوییم در صورتی که وظیفه ورزش شادتر کردن مردم است نه شاد کردن آنها. یعنی یک سری از نهاد های مهم اجتماعی مانند آموزش و پرورش و فرهنگ و ... که نقش آنها ایجاد نظم اجتماعی، اتحاد ملی و شاد کردن مردم است به وظیفه خود عمل نمی کنند و تمام بار شادی روی دوش یک سری ورزشکار گذاشته شده که باید با رفتن به المپیک و گرفتن مدال شادی و همبستگی اجتماعی را به جامعه هدیه بدهند.
برنامه زنده فرهنگ و ورزش کاری از گروه تفریحات ورزشی با اجرای خسرو والیزاده و تهیه کنندگی سلطانی در جهت اعتلای فرهنگ ورزش  روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت12:05  تا 13:30، از رادیو ورزش پخش می شود.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


برنامه های مرتبط

آخرین اخبار