خبر

زنگ ملی ورزش مهمان کارکنان اداره کل گاز یزد

بازگشت

به گزارش رادیو ورزش؛ در گزارشی از اطمینان خبرنگار رادیو ورزش: به همت ورزش دوستان اداره کل گاز استان یزد که سلامتی و نشاط کارکنان برایشان مهم است؛ همه روزه در حیاط این اداره ورزش صبحگاهی همزمان با نواخته شدن زنگ ملی ورزش همراه با شور و هیجان وصف ناپذیری انجام می شود.

رئیس منابع انسانی این اداره اظهار کرد: سرمایه انسانی مهم ترین سرمایه این سازمان است و سلامت جسمی کارکنان در اولویت است لذا برای فرهنگ سازی مسئولین نیز در کنار کارکنان به ورزش می پردازند. همچنین همگانی بودن ورزش در ایجاد انگیزه بیشتر و تداوم آن نقش مهمی دارد.

 برنامه زنگ ملی ورزش، با رویکرد کاهش فقر حرکتی و تشویق همه اقشار جامعه به ورزش صبحگاهی، ساعت 7:30 هر روز پخش می شود.

مونا رئیس پور؛ خبرنگار افتخاری رادیو ورزش

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


برنامه های مرتبط

آخرین اخبار