خبر

روش های ایجاد انگیزه برای ورزش در هوای سرد

بازگشت

در فصل‌هایی که هوا سردتر و تاریک‌تر می شود افراد انگیزه کمتری برای ورزش کردن دارند. با این وجود تکنیک‌هایی برای افزایش انگیزه ورزش کردن در این شرایط وجود دارد

اولین تکنیبک:  با گروه ورزش کنید:

برای خود همراه پیدا کنید. این فرد زمانی که شما حس ورزش کردن ندارید انگیزه در شما ایجاد می‌کند. می‌توانید ورزش های گروهی مانند یوگا انجام دهید. انسان‌ها اگر همراه با هم باشند بهتر با شرایط سخت کنار میآیند.

دومین تکنیک : خود را به چالش بکشید:

این کار باعث می شود که در ورزش پیشرفت کنید. می‌توانید این کار را با دوستان و همراهان خود انجام دهید.

تکنیک سوم:  در خانه ورزش کنید:

زمانی که نمی‌توانید خانه را رها کنید و دوست ندارید که از خانه بیرون بیایید، سعی کنید تمرین خود را در خانه انجام دهید. می‌توانید ازفیلم های ورزشی برای یادگیری حرکات استفاده کنید. اما توصیه می شود حرکات خیلی پیچیده انجام ندهید.

و تکنیک دیگر اینکه: تنوع ایجاد کنید:

ایجاد تنوع باعث می شود که برای ورزش کردن انگیزه بیشتری پیدا کنید بهتر است روش‌های مختلف ورزش را امتحان کنید تا به بدنِ شما فشار وارد نشود.

 

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


برنامه های مرتبط

آخرین اخبار