کارشناسان

دکتر تورج ملک محمدی

دکتر تورج ملک محمدی
نام:
بیوگرافی:

کارشناس برنامه پزشکی ورزشی

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


برنامه های مرتبط