خبر

« بازگشت

جامعه شناسی ورزش

بازگشت

برنامه شانزدهم

جادوی ورزش یا ورزش جادویی؟
احتمال اینکه شما هم عبارت جادوی ورزش رو شنیده باشین و هم عبارت ورزش جادویی را زیاد است. چرا که هر چند وقت یک بار بحث سحر و جادو در ورزش رایج تر می شود سپس به فراموشی سپرده می شود تا فرد بعدی که ان را به بهانه ای مطرح کند و این البته که مختص ورزش ایران نیست. برای مثال داستان وزغ های دهان دوخته را نقل می کنم که : یک شب طوفانی درحالیکه سال 1937 به پایان می رسید،  هواداری گریان به نام آروبینا پس از شکست مفتضحانه ی 12 بر هیچ تیمش مقابل واسکودوگاما، وزغی را با دهان دوخته در زمین مسابقه چال و نفرین می کند:  "الهی واسکو تا دوازده سال مسابقه ای را نبرد! اگر خدایی هست، نخواهد برد!"
سال های متمادی بازیکنان و هواداران متعصب، به دنبال این وزغ، وجب به وجب زمین را حفر کردند اما خبری از "وزغ دهان دوخته" نبود که نبود. هیچ جای سالمی در زمین باقی نمانده بود اما جادوی سیاه به کار خود ادامه می داد. واسکودوگاما بهترین بازیکنان برزیل را در خدمت گرفت اما هنوز و همچنان می باخت و سقوط می کرد. یازده سال بعد آنها موفق به فتح جام شدند و رییس باشگاه با خرسندی اعلام نمود:"خوشحالیم، چراکه خداوند کمی به ما تخفیف داد!"
خداداد عزیزی که خود او نیز تا حدّی باور دارد که جادوگران در بُرد باشگاه های فوتبال نقش عمده ای داشته اند.  توضیح داد که چندین باشگاه فوتبال، جادوگر استخدام کرده اند و با جادوگری به نتایج درخشانی دست یافته اند و وقتی که جادوگر را نادیده گرفته اند، نتایج بسیار بدی کسب کرده اند. خداداد عزیزی گفت که یکی از این باشگاه ها با جادوگر هفت بُرد پیاپی به دست آورد و پس از کنار گذاشتن جادوگر به دسته ی دوم سقوط کرد! او برخی از فنون جادوگری برای تسخیر بازیکنان را نیز توضیح داد: این که روح یا نیروی بازیکن مهم تیم مقابل را تسخیر می کردند و آن را در درون نایلون قرار می دادند و در نایلون را می بستند و از این طریق تیم مقابل را ناکارآمد می کردند. او همچنین گفت که جادوگری مدعی شد که لشگر پنهانی خود را به دورن زمین می فرستند تا بازیکنان تیم حریف سنگین شوند و شما از این طریق بتوانید مسابقه را ببرید.این دو نمونه هایی از بی شمار روایت هایی  هستندکه در باره سحر و جادو در ورزش نقل شده است . همانطور که در ورزش خودمان به ویژه فوتبال هم از این روایت ها وجود دارد . از نظر جامعه شناسی و به زبان اگوست کنتی هر گاه ذهن انسان به علت یک رخداد پی نبرد با انتساب ان به سحر و جادو ، مسئله لاینحل خود را حل می کند اما این تمام حرف جامعه شناسی نیست . بررسی بیشتر این موضوع همین حالا در گفت و گو یا دکتر اعظم شیرود جامعه شناس در برنامه جامعه شناسی ورزشی
 

رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


برنامه های مرتبط

آخرین اخبار