خبر

برنامه هميشه با ورزش موضوع متوليان امور فرهنگي در فدراسيون هاي ورزشي

بازگشت

  در برنامه امروز هميشه با ورزش ضمن مصاحبه با مجيد سعيدي پيشكسوت مطبوعات ورزشي با رئيس كميته فرهنگي فدراسيون كشتي  گفتگو شد . مازيار مهراني در خصوص موضوع محوري برنامه گفت؛ تعيين و تبيين چهارچوب  وظايف ، فعاليت ، حيطه كار كميته هاي فرهنگي و نحوه تعامل آنها با معاونت مربوطه در وزارت ورزش و جوانان بايد مورد توجه و بازبيني قرارگيرد، وي يادآور شد در صورت  تعريف رسالت اصلي ورزش كه تربيت و پرورش انسان هاي كمال يافته است جايگاه اصلي فرهنگ ورزش و الگوهاي ورزشي مشخص خواهد شد. وي در خصوص  اهميت توجه به تيم فوتبال جوانان ايجاد رابطه مناسب بين تيم هاي پايه تا رده زير ٢١ سال المپيك ، تيم فوتبال ب و  بزرگسال تحت يك تفكر مديريتي ، فني و استراتژيك در قالب نظام تيم هاي ملي به عنوان يكي از دو پايه استحكام فوتبال ملي سخن گفت.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


برنامه های مرتبط

آخرین اخبار