خبر

بازنویسی مجدد نظامنامه جامع فرهنگی

بازگشت

به گزارش رادیو ورزش؛ در مقدمه نظامنامه جامع فرهنگی آمده؛ برنامه ریزی و راهبری فرهنگی ورزش کشور منطیق بر ارزشهای  دینی و انقلابی است و صیانت از ارزش های فرهنگی و هویتی و ارتقای آن از طریق ورزش از وظایف اصلی وزارت ورزش و جوانان محسوب می شود.

نظامنامه جامع فرهنگی کشور مبتنی بر رهنمودهای امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری و بر اساس سیاست ها و اولویت های فرهنگی تربیت بدنی مصوب 21/4/84  و آیین نامه  کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و به منظور تعیین مبانی، اصول و اهداف، انتظارات و ارکان اجرایی مرتبط با آن تعیین شده است. بر این اساس کلیه سازمان ها و نهادهای ورزشی کشور موظفند زمینه های اجرا، نظارت و پیگیری مفاد این نظامنامه را فراهم سازند.

محمد اسحاقی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای انقلاب فرهنگی در خصوص تصویب پیشنویس این نظامنامه توضیح داد: این پیشنویس در نوبت بررسی و اظهار نظر کارشناسی دستگاه های مرتبط است و در اردیبهشت ماه بررسی ها وارد مرحله  تکمیلی می شود. نظامنامه به دو بخش نظری و عملیاتی تقسیم می شود. در بخش نظری  ابعاد فرهنگی ورزش، ارزش های حاکم بر ورزش، ارزش های ملی و بومی باید مبتنی بر قانون اساسی، برنامه های توسعه و سند چشم انداز 20 ساله باشد. در بخش عملیاتی و کاربردی نیز راهکارهایی برای چالش ها و پیشبرد اهداف جهت رسیدن به وضعیت مطلوب پیشنهاد شد.

وی افزود: در یک نظام پویای مدیریت فرهنگی باید بین اسناد بالادستی و برنامه های عملی همخوانی وجود داشته باشد و بر اساس اسناد راهبردی و چشم انداز 20 ساله نسبت به تهیه و تدوین هر سند و برنامه اقدام شود. امیدواریم در سالهای اولیه تصویب این نظامنامه، زیرساختهای اجرایی شدن آن را پیش بینی کرده و در سالهای بعد اصلاحات لازم صورت پذیرد.

ابراهیم شکرانی، استاد دانشگاه و عضو کمیته ورزش شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نواقص و ایرادات پیشنویس نظامنامه جامع فرهنگی اظهار کرد: این نظامنامه در سه فصل: 1- کلیات، 2- راهبردها و مسئولیت ها و 3- بخش اجرایی، تدوین شده است. در پیشنویس این نظامنامه ساختارها و نهادهای تاثیرگذار مانند: آموزش و پرورش، رسانه ها، دانشگاه ها و خانواده که می توانند در حوزه فرهنگی ورزش نقش مهمی داشته باشد؛ مورد توجه قرار نگرفته بود. توجه بیش از حدی به وظایف اجرایی و عملیاتی و بخشنامه ای و دستورالعملی بودن آنها، عدم توجه کافی به ورزش همگانی و ورزش بانوان از دیگر ایرادات این نظام نامه بود.

در پایان، تاج بخش، پژوشگر اخلاق ورزشی در زمینه سعه صدر بیان کرد: وقتی انسان در مسابقه ورزشی برنده می شود یا به هر دلیلی مسرور و شاد است؛ یک حالت در سینه خود انبساط خاطر احساس می کند. برعکس وقتی ناراحت است و یا در مسابقه ای بازنده می شود؛ در سینه خود احساس گرفتگی و تنگی می کند. در هر کدام از این حالات، انسانهای کم ظرفیت به دلیل عدم ظرفیت پذیرش آن رویداد دچار مشکلات روحی و جسمی می شوند یا اصطلاحا دچار ضیق صدر می شوند. اما در مقابل وقتی، میوه ی شیرین سعه صدر در سینه ورزشکار، داور و یا مدیر ورزشی به بار می نشیند؛ آمادگی و حوصله پذیرش هر واقعیتی را پیدا می کند و با هر پیروزی مغرور و با هر شکست مغموم نمی شود.

برنامه زنده فرهنگ و ورزش کاری از گروه تفریحات ورزشی با اجرای خسرو والیزاده در جهت اعتلای فرهنگ ورزش  روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت12:05 تا 13:30، با اجرای محمد درخشنده، از رادیو ورزش پخش می شود.

رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


برنامه های مرتبط

آخرین اخبار