خبر

اهداف جنبش المپیک در دنیا

بازگشت

به گزارش رادیو ورزش، امیر حسینی دبیرکل سابق کمیته ملی المپیک درباره اهداف المپیک گفت: کمیته های ملی المپیک نماینده های کمیته بین المللی المپیک در کشورهای خود هستند. کمیته بین المللی فلسفه المپیک را در منشور المپیک آورده است و کمیته های ملی وظیفه دارند مروج این اهداف باشند. اهداف جنبش المپیک آموزش جوانان و ساختن دنیایی از صلح و دوستی است. هم چنین المپیک به ترویج ورزش والا فکر می کند و ورزش را حق همه می داند.

سعید فائقی کارشناس ورزش درباره فلسفه المپیک اظهار داشت می توان المپیک را از دو زاویه مورد توجه قرار داد اول آن که بیان گذار المپیک نگاهی انسانی  و صلح آمیز داشته است. او قصد داشته است تمام مردم جهان را در زمانی معین کنار هم جمع کند و تبعیض را از بین ببرد. زاویه دوم این است که المپیک محلی شده است برای کشورهای مختلف تا امکانات و توانمندی های خود را به نمایش بگذارند.

کارشناس ورزش ادامه داد هیچ نظام سیاسی انسانی نگاه غیر مردمی ندارد. ایران نیز از این قضیه مستثنا نیست.  به همین دلیل کشورمان برای تحقق آمال و آرزوهای مردم در المپیک شرکت می کند و به دنبال جایگاهی در المپیک است که لایق مردم ایران باشد. مردم نیز دوست دارند پرچم کشورمان در دنیا برافراشته شود و سرود ملی شان طنین انداز شود. به همین دلیل از ورزش و ورزشکاران خود حمایت می کنند.

همیشه با ورزش از شنبه تا پنج شنبه با اجرای خسرو والی زاده و کارشناسی علی رغبتی به بررسی مسائل روز ورزشی می پردازد.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.