خبر

اصلاح اساس نامه; شرط برگزاری انتخابات فدراسیون ها

بازگشت


به گزارش رادیو ورزش، مهدی نصیبی قائم مقام صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان درباره فعالیت های این صندوق گفت: تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا در طول سال از قهرمانان و پیشکسوتان حمایت کنیم. حل مشکلات بیمه تکمیلی، رسیدگی به پیشکسوتان بیمار و عیادت از آنان که گاهی وزیر نیز با ما همراه می شود، از جمله فعالیت های اصلی صندوق است.
وی ادامه داد دو گروه از ورزشکاران شامل حمایت های صندوق می شوند، ورزشکارانی که عناوین جهانی و المپیکی دارند و دوم قهرمانانی که عناوین آسیایی دارند. البته حقوقی که به این افراد داده می شود در شان آنان نیست به همین دلیل وزیر از ما خواسته است اساس نامه را اصلاح کنیم.
شروین اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک اظهار داشت طبق نامه کمیته ملی المپیک به فدراسیون ژیمناستیک، این کمیته خواهان اصلاح اساس نامه فدراسیون قبل از برگزاری هر گونه انتخابات شده است. ضمن این که قدراسیون جهانی نیز از ما درخواست اساس نامه کرده است. به همین دلیل انتخابات لغو شد.
وی ادامه وزارت ورزش واکنشی درخصوص این موضوع نداشته است. من هم چنان به عنوان سرپرست وظیفه دارم کارهای جاری فدراسیون را انجام دهم ضمن این که زمینه را برای اصلاح اساس نامه آماده کنم.
همیشه با ورزش هر شب ساعت 18:30 با اجرای خسرو والی زاده تقدیم شنوندگان می شود.

رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.