خبر

استراتژی های تیم ملی فوتبال در برابر چین

بازگشت

به گزارش رادیو ورزش، علی پرویزی کارشناس وزارت ورزش و جوانان درباره وضعیت ورزش در کشور گفت: افرادی در کشور وجود دارند که می خواهند ورزش را بیمار و متزلزل نشان دهند. امروز در بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارت تجربه خوبی در نوشتن برنامه توسعه وجود دارد. در نوشتن خوب عمل می کنیم اما در اجرا نه. این عدم توانایی در اجرا نیز به نهادهای نظارتی برمی گردد که از سازمان ها توضیح نمی خواهند.
وی افزود باید در تدوین برنامه ششم از تجربیات گذشته استفاده می شد اما تدوین آن به کسانی سپرده شد فاقد شناخت لازم از محیط ورزش بودند، ضمن این که  پاسخ گو هم نبودند. ابتدا تلاش های گذشته را کم رنگ کردند و سپس آن ها را غیر منطقی جلوه دادند تا در راس بمانند. طرح های مطالعاتی به راه انداختند و در ظن خود تئوری های و خروجی های خوبی دریافت کردند اما هیچ گاه این تئوری ها جایی در قانون نداشته است.
محمد جوادی پور کارشناس ورزش درباره روند برنامه ها اظهار داشت مجلس و دولت باید بیش از این به ورزش کمک کنند و با ساختار و برنامه آن را تقویت کنند. برنامه دارای اجزا است. لایحه احکام قانونی برنامه است. برنامه به مجلس نمی رود. برنامه شامل اهداف، راهبردها، سیاست ها، شاخص وضع موجود و ... است. همه هماهنگی ها باید بر اساس برنامه  صورت بگیرد. برنامه اصلی، توسط وزارت ورزش با همکاری سازمان برنامه و دستگاه های زیرمجموعه ورزش تهیه می شود که مبنای عمل در تخصیص منابع، هماهنگی ها، نتایج، تصویب آیین نامه و... است. این برنامه جای نقد دارد.
جلال چراغ پور کارشناس فوتبال درباره بازی فردای تیم ملی ایران و چین تصریح کرد در ابتدا باید استراتژی بازی را مشخص کنیم. تاکتیک، طرح بازی، نقشه و ... جز ابزار استراتژی هستند. این استراتژی خواص چندگانه ای دارد. اول آن که ما در خانه خود برده ایم  و چین خارج از خانه باخته است. دوم این که این بازی اول ما نیست، مشکلات ما مشخص  و حرکات اصلاح شده است. سوم، چین از امتیاز خانه خود از جمله استادیوم و تماشاچی بهره مند است و آخر این که چین محکوم به برد است زیرا اگر ببازد حذف می شود اما اگر ما ببازیم باز هم میتوانیم صعود کنیم.
همیشه با ورزش هر روزساعت 18:30 با اجرای خسرو والی زاده به بررسی موضوعات روز ورزش می پردازد.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


برنامه های مرتبط

آخرین اخبار